Zdrowa Pasja

Rejestracja i logowanie

Regulamin korzystania z usług Cateringu Dietetycznego Zdrowa Pasja

Regulamin korzystania z usług Cateringu Dietetycznego Zdrowa Pasja

§1 Postanowienia

 1. Właścicielem cateringu dietetycznego Zdrowa Pasja jest Pani Agnieszka Jadczak, 38-400 Krosno, ul. Bursaki 45. NIP 684 230 03 26, REGON 367199170, nr kontaktowy +48 500 054 082, biuro@zdrowapasja24.pl oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.zdrowapasja24.pl

 2. Zdrowa Pasja oferuje dostawę zestawów dietetycznych posiłków pod wskazany adres.

 

§2 Produkty i zamówienia

 1. Zdrowa Pasja oferuje następujące rodzaje produktu:
  • Dieta Standard
  • Twój Box
  • Dieta Light
  • Dieta Fit Mama – Mama Karmiąca
  • Dieta Sport
  • Dieta Bez Ryb
  • Dieta Wegetariańska
  • Dieta Ichtiowegetariańska
  • Dieta Wegańska
  • Dieta Bez Glutenu
  • Dieta Bez Laktozy
  • Dieta Insuliooporność
  • Dieta Cukrzycowa
  • Dieta Paleo
  • Dieta Samuraj
  • Dieta Hashimoto
  • Protokół Immunologiczny-Hashimoto
  • Dieta Ketogeniczna
  • Dieta dr Dąbrowskiej

 2. Pełny zestaw dzienny składa się, w zależności od wybranej diety i jej kaloryczności, z czterech lub pięciu posiłków i dowolnej ich konfiguracji w przypadku personalizowanej diety ustalanej indywidualnie.

 3. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny na stronie zdrowapasja24.pl zawierając w nim wszystkie wymagane informacje. W razie konieczności uzupełnienia informacji przedstawiciel Zdrowa Pasja skontaktuje się telefonicznie lub przez e-mail.

 4. Przed uruchomieniem dostawy Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia.

 5. Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest poinformować o jakichkolwiek chorobach przewlekłych, przeciwwskazaniach żywieniowych i alergiach pokarmowych. Wszelkie informacje dotyczące obecności głównych alergenów w każdym z dań dostępne są u przedstawiciela Zdrowej Pasji. Wykluczenia konkretnych składników możliwe są jedynie w personalizowanych dietach ID (natomiast nie w dietach standardowych). Zdrowa Pasja nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania diety w przypadku nieujawnienia przez Klienta informacji dotyczących przeciwwskazań zdrowotnych oraz alergii pokarmowych.

 6. Klient składający zamówienie potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki.

 7. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie przez Zdrowa Pasja danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych określa „Polityka Prywatności” będąca załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

 8. Rezygnacja, przesunięcie terminu zamówienia, zmiana ilości, rodzaju posiłków lub rodzaju diety przez Klienta możliwa jest w przypadku poinformowania drogą elektroniczną na adres biuro@zdrowapasja24.pl na co najmniej trzy dni przed planowaną dostawą.

 

§3 Płatności

 1. Złożenie zamówienia obliguje do jego opłacenia. W przypadku braku płatności Zdrowa Pasja ma prawo nie zrealizować zamówienia lub wstrzymać dostawy zestawów dietetycznych w dowolnym momencie realizacji zamówienia.

 2. Opłata za usługę cateringu dietetycznego dla diet standardowych naliczana jest zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem https://www.zdrowapasja24.pl. Opłata za personalizowaną dietę ID każdorazowo ustalana jest indywidualnie. Wszystkie podane ceny są cenami brutto w polskich złotych (PLN).

 3. Płatność następuje za pośrednictwem platformy tpay lub przelewem bankowym za cały okres zamówienia z góry na rachunek Zdrowa Pasja Agnieszka Jadczak ul. Bursaki 45, 38-400 Krosno nr konta 78 1020 2964 0000 6102 0168 2236. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz rodzaj wybranej diety wraz z okresem jej trwania.

 4. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Dane do faktury należy przesłać na adres biuro@zdrowapasja24.pl

 

§4 Dostawy

 1. Dostawy zestawów dietetycznych odbywają się od poniedziałku do niedzieli. Szczegóły dotyczące godziny i sposobu dostawy ustalane są z przedstawicielem Zdrowej Pasji przed uruchomieniem zamówienia.

 2. Dostawy zamówionych zestawów dietetycznych jest bezpłatna w ustalonym obszarze. Możliwość zrealizowania zamówienia poza tym obszarem oraz ustalenie z przedstawicielem Zdrowej Pasji ewentualnej opłaty następuje drogą telefoniczną.

 3. Klient ma możliwość zmiany godziny i adresu dostawy. W tym celu powinien poinformować Zdrowa Pasja catering dietetyczny drogą telefoniczną pod numerem 500 054 082 lub elektroniczną pod adresem biuro@zdrowapasja24.pl z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych.

 4. Zdrowa Pasja nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, jak również brak możliwości dostawy ze względu na podanie przez Klienta błędnych lub niekompletnych informacji dotyczących dostawy (w tym sposobu wejścia do budynku, kodu wejściowego, możliwości pozostawienia paczki u ochrony).

 5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych, nie wynikających z winy Zdrowa Pasja (np. warunki atmosferyczne), utrudniających lub uniemożliwiających dostawy, Zdrowa Pasja nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty.

 6. Zdrowa Pasja nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji kradzieży paczki, która została dostarczona pod wskazany adres. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty. Dostarczenie paczki jest każdorazowo dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez dostawcę.

 

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług oraz działaniem serwisu internetowego zdrowapasja24.pl mogą być składane drogą elektroniczną na adres: biuro@zdrowapasja24.pl lub pisemnie na adres: Zdrowa Pasja Agnieszka Jadczak, ul. Bursaki 45, 38-400 Krosno.

 2. Zdrowa Pasja ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§6 Odstąpienie od umowy dostaw produktu

Na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

 

§7 Umowne odstąpienie od umowy dostaw produktu

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowaną dostawą.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną na adres: biuro@zdrowapasja24.pl

 3. Zdrowa Pasja przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi bez podania przyczyny w terminie do 3 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Usługi wskazanym w przyjętym Zamówieniu.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie serwisu internetowego włoskapasja.pl (w tym grafiki, teksty, układ stron, logotypy, pliki audio, video, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) są wyłączną własnością Zdrowa Pasja i chronione są przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 2017 nr 0 poz.880 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ.U. 2003 nr 153 poz.1503 tekst jednolity). Nie mogą być one powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej zgody Zdrowa Pasja