Zdrowa Pasja

Rejestracja i logowanie

Dostawa usług Cateringu Dietetycznego Zdrowa Pasja

Dostawa usług Cateringu Dietetycznego Zdrowa Pasja

 

  1. Dostawy zestawów dietetycznych odbywają się od poniedziałku do niedzieli. Szczegóły dotyczące godziny i sposobu dostawy ustalane są z przedstawicielem Zdrowej Pasji przed uruchomieniem zamówienia.

  2. Dostawy zamówionych zestawów dietetycznych jest bezpłatna w ustalonym obszarze. Możliwość zrealizowania zamówienia poza tym obszarem oraz ustalenie z przedstawicielem Zdrowej Pasji ewentualnej opłaty następuje drogą telefoniczną.

  3. Klient ma możliwość zmiany godziny i adresu dostawy. W tym celu powinien poinformować Zdrowa Pasja catering dietetyczny drogą telefoniczną pod numerem 500 054 082 lub elektroniczną pod adresem biuro@zdrowapasja24.pl z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych.

  4. Zdrowa Pasja nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, jak również brak możliwości dostawy ze względu na podanie przez Klienta błędnych lub niekompletnych informacji dotyczących dostawy (w tym sposobu wejścia do budynku, kodu wejściowego, możliwości pozostawienia paczki u ochrony).

  5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych, nie wynikających z winy Zdrowa Pasja (np. warunki atmosferyczne), utrudniających lub uniemożliwiających dostawy, Zdrowa Pasja nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty.

  6. Zdrowa Pasja nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji kradzieży paczki, która została dostarczona pod wskazany adres. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku możliwość reklamacji, odszkodowania lub rekompensaty. Dostarczenie paczki jest każdorazowo dokumentowane wykonaniem zdjęcia przez dostawcę.